Portal dla Inwestorów, Architektów i Wykonawców.

logo
Przeszukaj zasoby naszej bazy
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jesteś tu: Strona główna wypunktowanie Rozwiązania wypunktowanie PHOENIX wypunktowanie Oferta wypunktowanie TEAIS Chemia budowlana
Zobacz:
 

Oferta Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o.

TEAIS Chemia budowlana zdj. 1

TEAIS Chemia budowlana

Poniżej prezentujemy główne kategorie asortymentu marki TEAIS, które przedstawione w kilku zdaniach pozwolą na zapoznanie się z szerokim wachlarzem produkowanych przez TEAIS materiałów chemii budowlanej.


Kleje


 • Kleje na bazie cementu do układania ceramiki elewacyjnej, kamienia, marmuru, granitu, łupka, stosowane na wielu podłożach o niskiej przyczepności.
 • Kleje na bazie specjalnego cementu w intensywnym białym kolorze, do układania okładzin w basenach, aby ułatwić uszczelnianie powierzchni granitu lub ceramiki.
 • Kleje na bazie cementu o właściwościach hydro-izolacyjnych do układania warstw lub paneli izolacji termicznej.
 • Specjalne kleje o wysokiej zawartości polimerów do klejenia i wyrównywania paneli izolacji cieplnej ścian zewnętrznych w systemach dociepleń.
 • Kleje na bazie żywicy epoksydowej do łączenia starego betonu z nowym. Epoksydowa żywica do połączeń, które wymagają dużej wytrzymałości mechanicznej. Do połączenia elementów zbrojonych betonów lub kamiennych między sobą, a także metali z elementami mineralnymi.
 • Kleje zwiększające przyczepność do posadzek lub ścian, które ułatwiają i usprawniają połączenia między zaprawami różnych typów albo materiałów o niskiej porowatości lub przyczepności.
 • Elastyczne kleje do mocowania materiałów o różnym współczynniku rozszerzalności termicznej np. arkusze z różnych materiałów, na mineralne podłoża kamienne lub betonowe.
 • Specjalne produkty do wyrównywania powierzchni ścian, ścian pokrytych płytkami ceramicznymi, na podłożach o niskiej przyczepności.
 • Kleje żywiczne do klejenia i układania kamienia, granitu lub marmuru oraz połączeń tych elementów, a także wykonywania małych napraw wymagających wymiany fragmentu materiału.
 • Kleje specjalne do elastycznego klejenia materiałów o różnych strukturach, jak drewno lub metal i innych powierzchni, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.


Dodatki


Dodatki to produkty, które dozowane są w małych procentach masy cementu, modyfikują lub poprawiają właściwości świeżych zapraw i betonów podczas wiązania. Mamy dostępne dodatki, aby zaspokoić najbardziej zróżnicowane wymagania w związku z betonem i zaprawami.


 • Upłynniacze pozwalają zmniejszyć ilość dodawanej wody i jednocześnie zapewniają właściwe wiązanie, zwiększenie wytrzymałości mechanicznych, redukcja ilość wody podwyższa parametry betonu. Upłynniacze są bardzo przydatne w sytuacji betonowania elementów o dużej gęstości zbrojenia, w tych przypadkach, gdy wzrost wytrzymałości jest wymagany lub przy wykonywaniu prefabrykatów żelbetowych dla osiągnięcia lepszego wykończenia powierzchni lub do uzyskania lepszej konsystencji betonu podczas wypełniania form lub szalunku.
 • Plastyfikatory stosowane w celu poprawy urabialności zapraw cementowych, pozwalające polepszyć wiązanie w trudnych warunkach niskich temperatur w zimie, chroniąc przed zamrożeniem i możliwością popękania naczyń włosowatych betonu.
 • Dodatki powodujące szybkie wiązanie i przyspieszające utwardzanie zaprawy lub betonu w celu osiągnięcia stabilności konstrukcji w krótszym czasie, co jest bardzo przydatne w przypadku korzystania z form, ponieważ pozwalają na szybsze wyjmowanie elementów skracając czas ich wykonania, a także dla powierzchni posadzek podjazdów, garaży wymagających szybkiego przekazania do eksploatacji.
 • Środki opóźniające wiązanie betonu w wysokich temperaturach, w celu uzyskania lepszej urabialności mieszanki lub łatwości układania materiału.
 • Barwniki do kolorowania zaprawy i betonu, bardzo przydatne do dekoracji wierzchniej powierzchni betonowych elementów prefabrykowanych lub wykonania posadzek parkingów, garaży, centrów handlowych, przemysłowych, magazynów.
 • Dodatki zwiększające przyczepności i właściwości mechaniczne na bazie polimerów.


Materiały izolacyjne


W tej rodzinie można znaleźć różne produkty do izolacji cieplnej i akustycznej.


 • Tkaniny z włókna szklanego o różnej gęstości siatki do zbrojenia i wzmocnienia cienkowarstwowych i wyrównujących zapraw, zaprawy do systemów dociepleń, zapraw do łączenia wielu materiałów, tkanin stanowiących zbrojenie farb lub tynków.
 • Włókna szklane, poliestrowe lub polipropylenowe stosowane jako wzmocnienie elastomerowych, elastycznych farb hydroizolacyjnych, żywic poliestrowych na bazie hydroizolacyjnych składników, do wzmocnień i napraw różnymi systemami żywicznymi i geowłóknin używanych jako warstwa rozdzielająca.
 • Włókna stalowe do zwiększenia trójwymiarowej wytrzymałości betonu, stosowane do wykonania posadzek i elementów wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na ścieranie i uderzenia.
 • Włókna polipropylenowe do zwiększenia wytrzymałości betonu posadzki na ściskanie, odporności na uderzenia oraz zmniejszenia skurczu.
 • Włókna szklane do zbrojenia zapraw, stosowane do zwiększenia wytrzymałości mechanicznej oraz zmniejszenia skurczu.
 • Złącze ze stali nierdzewnej do połączenia pęknięć w ścianach ceglanych, kamiennych, ceramicznych, okładzinach lub dekoracyjnych tynkach.
 • Ocynkowane stalowe klamry specjalnie zaprojektowane do blokowania szczelin i pęknięć, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość wzmacnianych elementów, zapewniając stabilność warstwy wykończeniowej w każdym konkretnym przypadku.


Środki antyadhezyjne


Środki antyadhezyjne to specjalne produkty uwalniające beton z form i szalunków. Produkujemy środki antyadhezyjne dla wielu typów form wykonanych z drewna, żelaza, tworzywa sztucznego.


Oferujemy produkty o wysokiej wydajności, które są stosowane bezpośrednio lub rozcieńczone i pozwalają na użycie nawet złożonych form o różnym kształcie, dla betonu architektonicznego, a także elementów ozdobnych. Posiadają tą zaletę, że nie powodują zabrudzeń, nie zmieniają koloru ani kształtów.


Ponadto, środki antyadhezyjne są stosowane, gdy wymagana jest wysoka wydajność i łatwość stosowania oraz jednocześnie ochrona form. Pozwalają również uzyskać elementy o złożonych kształtach.


 • Środki pozwalające nadać i uzyskać efekt tekstury podczas usuwania elementu z formy. Efekt ten może być osiągnięty przy zastosowaniu kilku środków, aby uzyskać różne tekstury na powierzchni jednego elementu.
 • Suche specjalne środki dla form wykonanych z gumy do wytwarzania płyt betonowych ze strukturą na ich powierzchni. Ułatwiające wyjmowanie z form gumowych płyt z nadaną strukturą do wykonywania posadzek lub fasad o jednakowej strukturalnej powierzchni.


Zaprawy specjalne


W tej grupie zakwalifikowano szereg produktów do różnych zastosowań, wśród których można wymienić następujące:

 • Techniczne zaprawy: specjalnie zaprojektowane do napraw i wzmocnień, do prac wymagających wysokiej mechanicznej wytrzymałości na ściskanie, zginanie i podwyższenia przyczepności do podłoża. Techniczne zaprawy są bez skurczowe podczas polimeryzacji i mają niewielki wzrost objętości, które pozwalają na doskonałe wypełnienia. Mogą one mieć płynną lub tiksotropową konsystencję w zależności od rodzaju prac.
 • Szybko lub natychmiastowo wiążące zaprawy budowlane do prac, które wymagają błyskawicznej sprawności i przekazania do eksploatacji lub do blokowania wodnych nieszczelności w piwnicach, zbiornikach, basenach lub szybach wind.
 • Cementowe zaprawy specjalne do napraw, budowy, ściany i ścianek działowych, montażu, układania kamienia, wyrównywania warstw poziomych i pionowych.
 • Jednowarstwowe tynki do wykonywania lub renowacji fasad o wysokich właściwościach dekoracyjnych, barwnych, strukturalnych, a równocześnie funkcjonalnych, łatwo nakładanych, o właściwościach tiksotropowych, doskonale przylegających do podłoża, poprawiające właściwości ciepłochronne.
 • Wapienne zaprawy napowietrzone i z wapna hydraulicznego idealnie nadające się do prac konserwatorskich w zabytkowych budynkach, do wypełniania spoin w kamieniu, skutecznie działające w długim czasie, podwyższając wytrzymałość, odporność na wodę oraz zachowując elastyczność.
 • Regenerujące zaprawy imitujące różne rodzaje kamienia i specjalnie zaprojektowane do odpowiednich kamiennych płyt, ornamentów i rzeźb.
 • Tynki do wyrównywania powierzchni nowych i odnawianych fasad lub basenów.
 • Specjalne zaprawy na bazie żywic epoksydowych o różnej konsystencji do pionowego wypełniania spoin, pęknięć lub ubytków. Nadaje się do prac, gdzie wymagana jest wytrzymałość, trwałość i dokładność.


Środki czyszczące


Środki czyszczące do prac wykończeniowych przeznaczone do usuwania pozostałości cementu lub wapna na powierzchni posadzek lub ścian. Posiadamy produkty do czyszczenia różnego stopnia zanieczyszczeń, a także dla różnych typów podłoża.


 • Specjalne produkty do czyszczenia metali zarówno żelaznych, jak i kolorowych. W przypadku metali żelaznych istnieją specjalne środki do usuwania rdzy i pozostałości środków czyszczących, które zwiększają przyczepność do podłoża, również dla kolorowych materiałów, takich jak aluminium, miedź, stal nierdzewna.
 • Mamy różne środki czystości, nadające się do kamienia różnego typu, takich jak marmur, granit, piaskowce, które pozwalają usunąć mech, nie zmieniając ich struktury i wyglądu, stosowane do przygotowania powierzchni do dalszego zabezpieczenia.
 • Istnieje również duży asortyment środków czyszczących do różnych powierzchni posadzek przemysłowych o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia.
 • Specjalne produkty do szkła, paneli słonecznych, zapewnia dużą elastyczność czasu schnięcia, odpowiednią do skutecznego wyczyszczenia.
 • Środki do odtłuszczania i usuwania kamienia, które pozwalają usunąć smary i oleje z różnych powierzchni betonowych w garażach, posadzkach żywicznych, wykładzinach podłogowych, zarówno podczas ich czyszczenia, a także przed dalszym układaniem wierzchnich powłok.
 • Środki usuwające graffiti i redukujące plamy na powierzchniach kamiennych. Specjalne produkty z zawartością dodatków hydrofobowych, silikonu lub poliuretanu, które skutecznie usuwają lub znacznie zmniejszają różne plamy.


Hydroizolacje


W tej grupie są produkty i specjalne systemy do uszczelniania różnych powierzchni, elewacji, dachów, tarasów, podjazdów, posadzek, patio, klatek schodowych, garaży, szybów wind.


 • Produkty na bazie żywic elastomerowych do hydroizolacji tarasów, dachów, elewacji i posadzek.
 • Hydroizolacje jednoskładnikowe i dwuskładnikowe na bazie żywicy poliuretanowej przeznaczone do posadzek.
 • Hydroizolacje nawierzchni garaży, ramp i schodów na bazie dwuskładnikowych cienko warstwowych żywic epoksydowych oraz żywic epoksydowo-poliuretanowych o bardzo dobrych właściwościach przyczepności do podłoża i wytrzymałości mechanicznej.
 • Specjalne produkty do hydroizolacji piwnic, garaży, szybów wind w postaci cienko warstwowych zapraw, które działają przy pozytywnym lub negatywnym ciśnieniu o wysokiej przyczepności do betonu lub zapraw.
 • Specjalne produkty hydroizolacyjne do basenów i zbiorników wodnych. Do zbiorników wody pitnej dostępne są produkty wodoodporne, które mogą mieć bezpośredni kontakt z wodą pitną.
 • Izolacyjne produkty do zabezpieczenia powierzchni cegieł, betonu lub podłoży kamiennych, umożliwiające równocześnie zachowanie estetycznego wyglądu.
 • Izolacyjne produkty o specjalnych właściwościach eliminacji rozwoju mchu. Specjalne preparaty do zabezpieczenia przed wzrostem wilgoci w ścianach z cegieł, kamieni, bloczków.
 • Hydroizolacje na bazie asfaltowych membran lub arkuszy PVC, stosowanych w obiektach nowo budowanych lub przy remontach.
 • Preparaty na bazie asfaltu do gruntowania bitumicznych membran, przeznaczone do uszczelniania miejsc będących w stałym kontakcie z wodą.
 • Asfaltowo-żywiczne produkty do hydroizolacji o podwyższonych wymagań odporności chemicznej.


Rozpuszczalniki


Rozcieńczalnik lakierów i farb oraz rozpuszczalnik używany do czyszczenia narzędzi, pędzli, stali.


Posadzki i chodniki


Produkty do wykonania posadzek przemysłowych, sportowych, dekoracyjnych.


 • Jednolite posadzki na bazie żywic epoksydowych do zastosowań przemysłowych, w rzeźniach, chłodniach, mleczarstwie, przemyśle przetwórczym i spożywczym, piwnicach, laboratoriach, szpitalach, kuchniach, hotelach, przemyśle chemicznym.
 • Posadzki sportowe do wykonania boisk piłki ręcznej, siatkówki lub koszykówki, kortów tenisowych lub kortów do squasha.
 • Specjalne produkty do wykładzin szybko odprowadzających wodę z zewnętrznych odkrytych posadzek, basenów lub zbiorników.
 • Strukturalne posadzki na bazie cienkowarstwowych zapraw i specjalnych produktów do wykonania powierzchni o różnej fakturze na nowo-wykonywanym podłożu.
 • Przeciwpoślizgowe posadzki na różnych podłożach mineralnych, ceramicznych, eliminują możliwość poślizgnięcia się na ich powierzchni.
 • Powłoki z lakieru podwyższające właściwości betonu, stosowane na zewnętrz, odporne na działanie czynników atmosferycznych lub wykonywanych w czasie upałów.
 • Powłoki ochronne do posadzek, gdzie naturalny wygląd jest wymagany, stosowane na mineralne podłoża kamienne, z mikro-cementu lub polerowanego betonu.
 • Pasta wyrównawcza do wyrównywania powierzchni, przed układaniem różnych powłok, parkietu, linoleum, wykładzin winylowych lub dywanowych.
 • Epoksydowo-cementowe zaprawy do wyrównania wielu podłoży, nawet powierzchni o niskiej przyczepności (np. podłogi z ułożonymi płytkami).
 • Specjalne pasty do tworzenia antypoślizgowych stref w okolicy schodów, ramp, powierzchni wymagających zabezpieczenia przed poślizgiem.


Tynki


Specjalne produkty do dekoracji, hydroizolacji i izolacji powierzchni elewacji, ścianek działowych, w niektórych przypadkach jako przegród przed światłem.


 • Dekoracyjne i hydroizolacyjne tynki w formie jednowarstwowej zaprawy o gładkim, szorstkim lub kruszywowym wykończeniu. Posiadają zaletę, która umożliwia w jednej warstwie wyrównać podłoże, udekorować elewację, nadać cechy wodoodporności i ponadto są stosowane bezpośrednio na cegły lub pustaki ścienne.
 • Cienko warstwowe tynki w oparciu o spoiwa i drobne kruszywa marmuru, do stosowania na płaskich powierzchniach zapraw, nadają bardzo dekoracyjny estetyczny i oryginalny wygląd, są odporne na działanie wody i czynniki pogodowe.
 • Kompozycje akrylowych past do wykonywania barwnych i zdobionych powłok, stosowane w nowych budynkach, nadając wysoki efekt dekoracyjny oraz używane jako powłoki wykończeniowe systemów EWIS (zewnętrzne systemy izolacji ściany). W tym przypadku pasty są idealne, ponieważ mogą bardzo dobrze zamaskować niedoskonałości techniczne wykonanego podłoża. Ponadto, w przypadku jednowarstwowych powłok ich naprawa lub odnowienie jest łatwe i szybkie.
 • Dekoracyjne wapienne powłoki o polerowanym lub satynowym wyglądzie używane do zdobienia wysokiej klasy rzeźb, pomników.
 • Elastyczne powłoki stiuku stosowane do wykończenia systemów EWIS lub dekoracji i ochrony zapraw wapiennych.
 • Wizualizacyjne powłoki imitujące granitowy kamień, nakładane na wyrównane powierzchnie w dwu warstwach. Pierwszą warstwę nakłada się jak lakier, a efekt dekoracyjny uzyskuje się przez działanie strumienia wody pod ciśnieniem na żel, zawierający kolorowe cząstki zapewniające wygląd granitu.

Galeria Zdjęć

Powrót do listy ofert
wyświetleń: 217273 dodano: 12-01-2012
przez B01

Copyright 2013. www.budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu| Polityka cookies Wszystkie prawa zastrzeżone.Partner Strategiczny:


INFO-INWEST Inwestycje budowlane

realizacja: Ideo
powered by: CMS Edito